Friday, November 25, 2005

Our MapI created a Fraffr map for Batangbaler. Visit the page and add yourself to the map. I'm curious where the 400+ daily visitors of Batangbaler are coming from. It's not just a map pointer, it's also a messageboard thingy.

1 comment:

Anonymous said...

Ayus pala itu. De mu na kailangan pang mag stolen shot from the air. Kitang-kita lahat ng details. Pati iyung mga punu na nag lagas na ang mga dahun kita rin. Peru iyung exact location ng poster, bale ang naipapakita iyung main server siguru iyun dahil i'm still about a mile from the marker being shown on the map. Peru ayus!