Friday, April 22, 2005

Postcards from Bazal

Bazal is a barangay in Ma. Aurora located on the mountains. It is where the Ma. Aurora Campus of ASCOT is located. I was there for two days to help setup a satellite internet. I also took some pictures.It's been years since I last saw a gagambang hari. This one is bigger than a fully-opened hand and the web-strands are extra-strong.Baler viewed from BazalHere's the bigger picture. Click to expand.

4 comments:

Anonymous said...

akaw makatakut yung gagamba.

Anonymous said...

Iyan din baga iyung tinatawag naming gagambang kalabaw? Madalas ang saplut ay naka-connect sa dalawang niyug o di kaya ay dalawang pakung buwaya (paku na halus kasinglaki ng galyang), karaniwan sa may lana sa tabi ng ilug.

Pope Benedict XVI said...

Beautiful pictures. I'm going to copy that spider picture and use it as my computer's desktop. Bless you, my child.

Anonymous said...

Areeee ay bakit wala naman nang nag-comment nung sumulat si Pope Benedict XVI? Talaga namang maganda iyung mga picutres, de baga? Tuluy laang ang posting at oronan. Datay kasama na natin ang ating POPE!