Thursday, April 28, 2005

KatidWhile we're still in kinunut mode, here's anothe Baler delicacy - Katid. According to Poppo Olag, this edible worm is called "shipworm" in English. It looks like an albino earthworm that oozes milk-like secretions. Baler's eternal Best Pulutan are mostly found on tree trunks and branches submerged under freshwater rivers. They say that the taste depends on the the type of wood where they were taken. I have never tasted a katid in my life but there were times that I was almost tempted to sample one just for research purposes. Belinda Bright, the whitest sext star in Philippine showbiz gulped a 4-incher during an Extra Challege shoot in Baler (then still known as Extra Extra). It is easier to prepare than a kinunut. Just put them raw in a bowl including their whitish secretions, squeeze in some kidya and add some siling kutikut and you have a katid special. Pwera Katid!

5 comments:

Anonymous said...

AHOOOOAAA! Ay ang sarap niyan. Lalu na iyung ganga-hinlalaki ang diameter at tatlung dangkal na ang haba at iyung ulo ay parang bag-ang ng ngipin ang itsura.Pag isinamual mu sa bunganga na halus mabulun-bulunan ka na. Kasarap na yata. Ayus na ayus. Ang lasa niyan, magaras ng kaunti pag nginunguya mu na parang may putik ang paka-lasa mu, but then napaka-hinglay sa huli. Pag dumighay ka, amuy mu iyung burak ng putik, kidya at siling kutikut. Hindi inuulam iyan peru the best na katumbas ng tuba.

Anonymous said...

akaw diyableg laang oo,sarap niyang pulutan...

Anonymous said...

Akaw ay nakakagilawgaw namang kainin iyan. De ku yata maiilumud. Maski na anung hinglay, areeeeeeeee ay mapapaduak aku!Tama ang BB T shirt......maski anu, baguung, asin o gata na laang ng niyug ang ulam.........PWERA KATID

Anonymous said...

Kaliit naman na mangkuk niyan. Ubus ku ang isang haung niyan. Sarap iyan. Lasang kahuy. May special na katid. Iyung galing sa kahuy mahinglay peru iyung galing sa punu ng niyog hinde matam-is.
Ha!ha!ha! anu bagang pwera katid? Iyan ang original na Balerian food.
Kaka-miss ang katid. Pag uwi ku oorder aku ng isang pitsel na katid.

hard_one said...

de pa aku nakatikim niyan! san baga may ganyan