Sunday, March 06, 2005

WallpaperThis wallpaper is donated by Olin Duaso. Just click on the picture to open the 1024 X 768 image.

2 comments:

Anonymous said...

Diyablu laang itu. Gustu ku nang umuwi.

Anonymous said...

Baler is so beautiful as a small town. Everybody knows everyone but it seems it is not the case anymore. Marami na daw dayuhan. Balita ko ang magnanakaw ay kaliwa't kanan na rin. Ano ba ang ginagawa nang mga may katungkulan para masugpu ang mga gumagawa nito.